Новини
1 черв. 2024
День захисту дітей
Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей – прекрасне свято радості та одвічної надії.
23 трав. 2024
Правила дорожнього руху
23.05.2024 до нашого садочку завітала ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ з метою залучення дітей до вивчення та дотримання правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулицях міста.
22 трав. 2024
Зустріч ЗДО №244, №331 , №89
21 травня 2024 року у нас традиційно відбулась зустріч з колегами ЗДО № 331 та онлайн приєднались колеги ЗДО № 89 з якими провели сумісний "Meet up: Пліч-о-пліч.
Всі новини

Освітня діяльність

 Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

      З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

  Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання.

Освітня діяльність  у дошкільному закладі здійснюється за  програмою "Українське дошкілля" , затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Велика увага надається педколективом питанням освіти і навчання дітей старшого дошкільного віку, підготовки до навчання у навчальної школі. Стан оволодіння дітьми знань знаходиться постійно  у полі зору батьків та вчителів майбутніх школярів.

     

 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

Освітній  процес визначає життя дітей та дорослих у дошкільному закладі. Основне його призначення – соціалізація малюка, адаптація дитини до унормованого існування серед чужих людей, виховання ціннісного ставлення до світу природи, предметів, людей, власного «Я».

Педагоги нашого дошкільного закладу, здійснюючи інтегративний підхід до розширення суб’єктивного досвіду дошкільників у самоцінних для цього віку видах діяльності (ігровій, художньо – театралізованій, мовленнєвого спілкування, спортивній, музичній, трудовій (самообслуговування, праця в природі), допомагають дошкільникам:
         - пізнавати навколишнє життя в його цілісності й водночас різноманітності;
         - розвивати в дитині відчуття гармонії в спілкуванні з природою та людьми;
         - виховувати вправність, умілість;
         - орієнтуватись у власному внутрішньому житті та житті інших людей.
При плануванні освітньо – виховної роботи вихователі дотримуються принципу актуальності, який передбачає орієнтацію змісту планів на пріоритетні потреби сьогодення, на забезпечення належної якості розвитку, вихованості та навченості дитини дошкільного віку, становлення її особистості в перші 5 – 6 років життя, що є передумовою успішного розвитку надалі. Та принципів гуманістичної педагогіки, яка зорієнтована на особистість, і керуються конкретними формами і засобами інноваційної діяльності.

        

Серед них:

      -  диференціація навчально – виховної діяльності;
      -  індивідуалізація процесів виховання й навчання;
      - створення сприятливих умов для розвитку нахилів і здібностей кожного вихованця;
      - комфортність навчально – виховної діяльності;
      - психологічна безпека, захист вихованців;
      -  віра в дитину, її сили та можливості;
      - приймання дитини такою, як вона є.

    Всі ці принципи вихователі відображають під час планування освітньо – виховної роботи з дітьми, а результатом використання у роботі інноваційних процесів є активна, ініціативна, розвинена, розкріпачена особистість.
Особистісно орієнтований підхід передбачає постійну систему оцінок, яка віддає данину зусиллям дитини й вітає її успіхи.
   У закладі разом з вихователями працюють спеціалісти: музичні керівники, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання та керівники гуртків.