Новини
18 жовт. 2021
Свято Осені в КЗДО
У дитячому садку відбулося Свято Осені. Усі дітки із задоволенням співали пісні, читали вірші, прославляли осінь за її красу та щедрість.
13 жовт. 2021
День захисників і захисниць України
14 жовтня в Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, День українського козацтва. Напередодні цих важливих для нашої країни дат у нашому дошкільному навчальному закладі відбулося свято “Ми діти козацького роду”
21 вер. 2021
Міжнародний день миру
З нагоди Міжнародного дня миру в закладі відбулося ряд заходів, серед яких: інтегровані заняття на тему «Ми за мир!»
Всі новини

Навчальний процес

 Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

      З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

  Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з Ленінським районним відділом освіти. У дошкільному закладі визначена російська мова навчання і виховання дітей.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за  програмою "Дитина в дошкільні роки", затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Велика увага надається педколективом питанням освіти і навчання дітей старшого дошкільного віку, підготовки до навчання у навчальної школі. Стан оволодіння дітьми знань знаходиться постійно  у полі зору батьків та вчителів майбутніх школярів.

     

 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

Навчально – виховний процес визначає життя дітей та дорослих у дошкільному закладі. Основне його призначення – соціалізація малюка, адаптація дитини до унормованого існування серед чужих людей, виховання ціннісного ставлення до світу природи, предметів, людей, власного «Я».

Педагоги нашого дошкільного закладу, здійснюючи інтегративний підхід до розширення суб’єктивного досвіду дошкільників у самоцінних для цього віку видах діяльності (ігровій, художньо – театралізованій, мовленнєвого спілкування, спортивній, музичній, трудовій (самообслуговування, праця в природі), допомагають дошкільникам:
         - пізнавати навколишнє життя в його цілісності й водночас різноманітності;
         - розвивати в дитині відчуття гармонії в спілкуванні з природою та людьми;
         - виховувати вправність, умілість;
         - орієнтуватись у власному внутрішньому житті та житті інших людей.
При плануванні освітньо – виховної роботи вихователі дотримуються принципу актуальності, який передбачає орієнтацію змісту планів на пріоритетні потреби сьогодення, на забезпечення належної якості розвитку, вихованості та навченості дитини дошкільного віку, становлення її особистості в перші 5 – 6 років життя, що є передумовою успішного розвитку надалі. Та принципів гуманістичної педагогіки, яка зорієнтована на особистість, і керуються конкретними формами і засобами інноваційної діяльності.

        

Серед них:

      -  диференціація навчально – виховної діяльності;
      -  індивідуалізація процесів виховання й навчання;
      - створення сприятливих умов для розвитку нахилів і здібностей кожного вихованця;
      - комфортність навчально – виховної діяльності;
      - психологічна безпека, захист вихованців;
      -  віра в дитину, її сили та можливості;
      - приймання дитини такою, як вона є.

    Всі ці принципи вихователі відображають під час планування освітньо – виховної роботи з дітьми, а результатом використання у роботі інноваційних процесів є активна, ініціативна, розвинена, розкріпачена особистість.
Особистісно орієнтований підхід передбачає постійну систему оцінок, яка віддає данину зусиллям дитини й вітає її успіхи.
   У закладі разом з вихователями працюють спеціалісти: музичні керівники, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання та керівники гуртків.