Гурткова робота

З метою реалізації завдань пріоритетного напрямку роботи в нашому дошкільному закладі створена система гурткової роботи, яка є важливою складовою освітньо - виховного процесу.

   Оскільки сьогодні надзвичайно актуальною є проблема щодо виявлення здібностей, інтересів та нахилів дітей, розвиток їх творчих здібностей та інтелекту з дошкільного віку є чи не найкращими інвестиціями у майбутнє. Широкі можливості у розв’язанні проблеми розвитку творчих здібностей дитини надає гурткова робота, яка в дошкільному закладі є популярною формою організації життєдіяльності і становить невід’ємну частину освітнього процесу. Вона розглядається як ефективний шлях формування компетентної та творчо спрямованої особистості задля своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, розвитку креативності, як однієї із базових якостей.

     Кожен малюк прагне до творчості і руху. Це приносить дітям радість, впевненість у собі, допомагає пізнавати себе і світ навколо. Наш садок винагороджує це прагнення цікавими заняттями, які допомагають кожній дитині виявити і розкрити свої здібності, дізнатися багато нового, а також швидше розвиватися і рости здоровим. Для цього в дитячому садку і організовано гурткову роботу. Заняття в гуртках дозволяють дитині розкритися, а батькам побачити весь спектр її справжніх можливостей і сферу майбутніх інтересів.
     Проаналізувавши освітні запити батьків, педагоги ДНЗ намагаються в повному обсязі забезпечити виконання варіативної складової державного стандарту. Батьки позитивно оцінюють умови, які створюються для розвитку та навчання їх дітей в спортивних секціях, шахових клубах, хореографічних та театральних гуртках, ізостудіях та приймають активну участь в сумісних заходах.

У нашому садочку працюють таки гуртки:

1. Хореографічний  гурток "Веселка"
(оздоровчо-профілактична робота)

Завдання хореографічного гуртка 
 • заохочення дитини до активної участі у мистецтві танцю;
 • виявлення художнього хисту у кожного малюка;
 • розвиток здібностей до виконавчої творчості;
 • формування потреби у спілкуванні з мистецтвом;
• виховання почуття краси танцювальної пластики.

 

2. "Юні шахисти"

(сенсорно-пізнавальна активність)
    У новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти, у його варіативній складовій вперше подано освітню лінію «Шахи». Змістом освіти є шахово-ігрова компетенція дітей.

   Шахи для дітей – це не тільки гра, що приносить задоволення, а й ефективний засіб для розумового розвитку.

 

3. LEGO - гурток "Майбутні будівники"

Конструювання — найважливіший вид діяльності дітей дошкільного віку, пов’язаний з моделюванням як реально існуючих, так і придуманих дітьми об’єктів. У процесі конструювання дитина опановує навичками моделювання простору, знайомиться з відносинами, існуючими між які перебувають в ньому предметами, вчиться перетворювати предметні відносини різними способами — надбудови, прилаштовуванням, комбінуванням, конструюванням за завданням дорослого, за власним задумом.

4.Театральний гурток "Незабудка"