Новини
28 черв. 2024
28 червня - День Конституції
Державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.
28 черв. 2024
«Timeline: Summer Game Fest»
спільний захід ЗДО №244, ЗДО № 331, ЗДО № 89
26 черв. 2024
Звіт керівника
Сьогодні, 26.06.2024 року, в ЗДО відбувся звіт керівника Людмили РЯБУХИ по результатам діяльності у 2023-2024 навчальному році перед учасниками освітнього процесу, батьками та громадськістю.
Всі новини

Гурткова робота

1З метою реалізації завдань пріоритетного напрямку роботи в нашому дошкільному закладі створена система гурткової роботи, яка є важливою складовою освітньо - виховного процесу.

   Оскільки сьогодні надзвичайно актуальною є проблема щодо виявлення здібностей, інтересів та нахилів дітей, розвиток їх творчих здібностей та інтелекту з дошкільного віку є чи не найкращими інвестиціями у майбутнє. Широкі можливості у розв’язанні проблеми розвитку творчих здібностей дитини надає гурткова робота, яка в дошкільному закладі є популярною формою організації життєдіяльності і становить невід’ємну частину освітнього процесу. Вона розглядається як ефективний шлях формування компетентної та творчо спрямованої особистості задля своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, розвитку креативності, як однієї із базових якостей.

     Кожен малюк прагне до творчості і руху. Це приносить дітям радість, впевненість у собі, допомагає пізнавати себе і світ навколо. Наш садок винагороджує це прагнення цікавими заняттями, які допомагають кожній дитині виявити і розкрити свої здібності, дізнатися багато нового, а також швидше розвиватися і рости здоровим. Для цього в дитячому садку і організовано гурткову роботу. Заняття в гуртках дозволяють дитині розкритися, а батькам побачити весь спектр її справжніх можливостей і сферу майбутніх інтересів.
     Проаналізувавши освітні запити батьків, педагоги ДНЗ намагаються в повному обсязі забезпечити виконання варіативної складової державного стандарту. Батьки позитивно оцінюють умови, які створюються для розвитку та навчання їх дітей в спортивних секціях, шахових клубах, хореографічних та театральних гуртках, ізостудіях та приймають активну участь в сумісних заходах.

У нашому садочку працюють таки гуртки:

  • "Веселий калейдоскоп" (англ.мова)
  • "Чарівні мандри в світ інформатики" (ІКТ)
  • "Майбутні будівники"

1.Гурток "Веселий Калейдоскоп"(анг.мова)

Авторська програма

За останні 5-6 років кількість людей, які вивчають англійську мову значно збільшилася. Те, що  без знання іноземної мови сучасній людині неможливо обійтися, стало вочевидь уже для всіх. Змінився вік учнів. Якщо до сих пір методика орієнтувалася саме на учнів, то зараз батьки бажають якомога раніше почати навчання дітей іноземній мові.  Тим паче, що дошкільний вік визнаний психологами найбільш сприятливим періодом для цієї діяльності

Тому включення  іноземної мови в систему дошкільної освіти і виховання України було продиктовано рядом причин, основною серед яких стало наявність протиріччя між оволодінням іноземною мовою у сучасному світі і перевтіленні їх у існуючий фактор соціально-економічного розвитку суспільства в цілому і недооцінюванням та недосконалістю навчання нею у сучасній українській школі.

НОРМАТИВНА БАЗА

Закон України «Про дошкільну освіту», Національна доктрина розвитку освіти України, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компонента  дошкільної освіти в Україні, Базова програма «Я у Світі»

Основними завданнями досвіду є:

-       Визначення можливостей дошкільників в області вивчення іноземної мови,

-       Розкрити основні цілі і завдання навчання іноземній мові дітей дошкільного віку,

-       Розкрити основні методи навчання іноземній мові дошкільників.

Предметом досвіду є проблема навчання іноземній мові дошкільників.

Об’єктом досвіду є гра, як провідний вид діяльності дітей, як метод у поєднанні з театралізацією , який навчає дітей іноземній мові.

Для кращого опанування іноземної мови керівник гуртка активно використовує рухову, слухову та зорову пам'ять дітей. Всі заняття з дітьми проводяться в ігровій формі з використанням сучасних методик. Ігри - лічилки, вірші, загадки, безліч пісень підсилюють емоційність занять, наближають навчальний процес до природного сприйняття і засвоєння.

Вивчення англійської мови в нашому садочку.

Навчання англiйської мови є не обов'язковим, але бажаним компонентом дошкiльної освiти. Навчання дошкiльнят англiйської мови - це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання дiти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування.

 

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвитковi дитини, збагаченню їїiнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування. Процес навчання англiйської мови має бути засобом соцiалiзацiї дитини, допомагати розкрити її особистий потенцiал із урахуванням iндивiдуальних особливостей.

Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога i дiтей. Заннятя з англiйськой мови – це система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мiнiмiзованого обсягу англомовних знань та вмiнь.

Важливо пам’ятати, що головне у навчаннi дошкiльникiв – це розвиток дитини, збереження її психiчного та фiзичного здоров’я, зацiкавленiсть дітей, їхнє бажання вiдвiдувати заняття.

Шановні батьки! Щоб Ваша дитина із задоволенням відкривала світ іноземної мови,повторюйте разом із нею вивчені на уроці слова та вирази у вигляді гри. Нехай дитина буде Вашим вихователем (якщо Ви недостатньо знаєте англійську або взагалі не володієте нею). Грайте у ті ігри, які були на заняттіі. Якщо у дитини труднощі у вимові, проконсультуйтесь із вихователем. Якщо є можливість, купуйте дитині книжки. Виготовляйте предметні малюнки та інші наочні посібники разом із дитиною, водночас запам‘ятовуючи нові слова. Розповідайте дитині, наскільки важливим є вивчення англійської мови людині майже будь-якої професії.

 

2. Гурток ІКТ "Чарівні мандри в світ інформатики"

   З 2018 року в нашому дитячому садку організована робота гуртка з оволодіння комп’ютерною грамотою. Програма гуртка «Комп’ютер для малят» призначена для освоєння дошкільниками навичок користування комп’ютером, розвитку у них логічного мислення і творчих здібностей. На заняттях діти вчаться спілкуватися, висловлювати свою думку, аргументувати отримані результати, працювати в групі, отримують різноманітні знання, проявляють пізнавальну активність.

Заняття гуртка організовуються один раз на тиждень по 25 хвилин в ігровій формі. 

Найперше дити­на ретельно вивчає правила роботи на комп’ютері та правила безпеки.

Теми подаються відповідно до циклів поступово, в ігровій формі, у вигляді бесід, бесід — діалогів, слу­хання та складання казок, експериментів. Усі зав­дання подаються згідно з віковими, фізіологічними та індивідуальними особливостями дошкільнят.

Розглядаючи всі ці питання, дитина розвиває свій загальний світогляд, ознайомлюється із цікавими су­часними предметами навколишнього середовища, підвищує свій рівень життєвої компетентності.

Практична частина спрямована на навчання дити­ни умінь і навичок самостійної роботи за комп’ютером: користування мишкою, клавіатурою, калькулятором.

Завдання передбачають роботу дитини у стандарт­них програмах, які є у кожному комп’ютері: графічний редактор, текстовий редактор, калькулятор.

У графічному редакторі дитина малює, конст­руює; закріплює знання про геометричні фігури, ве­личину, колір; розвиває мислення, фантазію; вчиться працювати індивідуально, осмислено вибирати спосіб дії для розв’язання завдання; тренує швидкість дій та мислення («Намалюй геометричні фігурі», «Хатинка для лисички», «Космос», «Веселе Сонечко», «Ялинка», «Де мишка живе?», «Домалюй»). При цьому вона весь час відпрацьовує навички користування мишкою.

У текстовому редакторі дитина закріплює знан­ня з грамоти; вчиться набирати букви, склади, слова двома руками; розвиває дрібну моторику рук, пам’ять, мислення («Країна Літер», «Маленькі слова», «Ім’я», «Цікаві сусіди»). Весь час вона відпрацьовує навички користування клавіатурою.

У програмі «Калькулятор» дитина набирає циф­ри, приклади; закріплює знання про арифметичні зна­ки і цифри, рахунок; розвиваючи логіко-математичні здібності, продовжує відпрацьовувати навички корис­тування мишкою («Рахуємо», «Веселі цифри», «Чого бракує»).

Під час навчання використовують комп’ютерні ігри: серійні розробки   «Еврика», «Мотори», «Збери картинку», «Обличчя», «Що підходить», «Дивні тварини», «Космос», «Парашути», «Рибки», «У дідуся Боровичка», «Мишка», «Підводні човники», «Очи­стимо водоймище», «Порахуй!», «Що зайве?», «Що підходить», «Продовж!», «Фігури», «Знайди пару».

Слід зазначити, що всі ігри різнобічного змісту: ди­дактичного, пізнавального, творчого, діагностичного. Вони спрямовані на інтелектуальний розвиток, фор­мування позитивного емоційного ставлення до ро­боти на комп’ютері, розвиток пам’яті, мислення, активізацію творчих здібностей.

Кожна дитина згідно з індивідуальними здібностями отримує знання в доступній їй формі, відпрацьовує навички роботи з пристроями. Завдання продумані так, щоб кінцевий результат було видно на кожному занятті.

Перед практичною діяльністю має бути певна під­готовка. Наприклад: перед тим, як малювати хатинку для лисички з геометричних фігур, обов’язково роз­глядаються геометричні фігури, їх колір і величина, колір фону. Звертають увагу на те, яким інструментом треба малювати і розфарбовувати, на можливості цього інструмента.

Водночас дитина продумує алгоритм виконання завдання. Коли в неї щось не виходить, поряд завжди є дорослий, який допо­може, розтлумачить дитині, як усе можна виправити.

Завдання творчого характеру дитина виконує сама, використовуючи свій досвід і здобуті знання. Прак­тична робота показала, що треба уважно стежити за виконанням вправ, вчасно попереджати формування неправильних дій, заохочувати дітей до правильного оптимального виконання.

Структура заняття гуртка:

Назва заняття

Програмовий зміст

Матеріал

Хід заняття: а) підготовча частина (9 хв.); б) фізкультхвилинка (2 хв.);

в) основна частина (8 хв.); г) профілактика втомлюваності зору (3 хв.);

д) підсумок заняття (3 хв.)

В процесі гурткової роботи у дітей формуються навички роботи з комп’ютером, створюються умови для збагаченого сприйняття дітьми запропонованої теми, включення їх у практичну діяльність, що сприяє всебічному розвитку і вихованню за допомогою презентацій, навчальних і розвиваючих ігор, виконання проектів.

Організовується цілеспрямована робота з батьками гуртківців зі створення здоров’язберігаючих умов під час роботи дошкільників з комп’ютером в домашніх умовах. Використання інформаційних комп’ютерних технологій в гуртковій роботі допомагає:

- Формувати і закріплювати знання дітей;

- Моделювати будь-який рівень деталізації і «натуральності» ігрової та навчальної діяльності в зіставленні з реальною;

- Розвивати дрібну моторику;

- Підвищувати рівень мотивації дитини при виконанні освітніх завдань;

- Розвивати психічні здібності, необхідні для інтелектуальної діяльності: сприйняття, уваги, пам’яті, мислення.

   

3. LEGO - гурток "Майбутні будівники"

Конструювання — найважливіший вид діяльності дітей дошкільного віку, пов’язаний з моделюванням як реально існуючих, так і придуманих дітьми об’єктів. У процесі конструювання дитина опановує навичками моделювання простору, знайомиться з відносинами, існуючими між які перебувають в ньому предметами, вчиться перетворювати предметні відносини різними способами — надбудови, прилаштовуванням, комбінуванням, конструюванням за завданням дорослого, за власним задумом.

4.Театральний гурток "Незабудка"