Новини
28 черв. 2024
28 червня - День Конституції
Державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.
28 черв. 2024
«Timeline: Summer Game Fest»
спільний захід ЗДО №244, ЗДО № 331, ЗДО № 89
26 черв. 2024
Звіт керівника
Сьогодні, 26.06.2024 року, в ЗДО відбувся звіт керівника Людмили РЯБУХИ по результатам діяльності у 2023-2024 навчальному році перед учасниками освітнього процесу, батьками та громадськістю.
Всі новини

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

Гендерного виховання дошкільників різного віку

     Завданнями гендерного виховання є: реалізація гендерного підходу в усіх ланках навчально-виховного процесу; усвідомлення проблем гендерного паритету; оволодіння певним обсягом знань про упередження щодо кожної статі та їх усвідомлення; пом’якшення стереотипів щодо сімейних, професійних та суспільних ролей та корекція уявлень про норми маскулінності/фемінінності; збагачення емоційного світу, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей з метою самореалізації особистості; накопичення та формування досвіду егалітарної поведінки. Засобом впровадження гендерного виховання в навчально-виховну діяльність є включення в освітній процес гендерної складової та застосування особистісно зорієнтованого підходу у взаємодії вихователей та вихованців.

ПЛАН

заходів  КЗДО № 244 ДМР

щодо реалізації Стратегії  впровадження гендерної рівності

у сфері освіти до 2030 року

з\п

Найменування заходу

Строки виконання

Відповідальні

1

Вивчення  та аналіз нормативно – правових документів з питань профілактики, гендерно - обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системи освіти

2023 рік

Адміністрація закладу

2

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, заохочення їх до проходження курсів для володіння  базовою інформацією, пов’язаною з питаннями рівності жінок і чоловіків, а також отримання знань  законодавчих актів з питань забезпечення рівності громадян жіночої та чоловічої статей

до 2030 р

Адміністрація закладу

3

Посилення роботи у напрямку психологічної просвіти та підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально – виховного процесу з питань профілактики гендерно - обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системи освіти.

до 2030 р

Адміністрація закладу, педагогічний колектив

4

Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи щодо формування в учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації.

до 2030 р

Педагогічний колектив

5

Використання інноваційних педагогічних технологій, форм та методів навчання\ виховання, що сприяють створенню та підтримці у навчанні\ вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності , один до одного всіх суб’єктів освітнього процесу.

до 2030 р

Педагогічний колектив

6

Проведення, заходів, семінарів, педагогічних нарад тощо з обговоренням питань гендерної рівності для педагогічних працівників.

до 2030 р

Адміністрація закладу

7

Сприйняття участі членів родини здобувачок і здобувачів освіти у просвітницьких заходах щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (привернення уваги до нав’язування стереотипів за ознакою статі через інформаційне оточення, дитячу літературу, маркування за ознакою статі  іграшки та одяг)

до 2030 р

Адміністрація закладу, педагогічний колектив

8

Проведення тематичних занять з гендерної грамотності

постійно

педагогічний колектив

9

Сприяти  самопізнанню, самореалізації, самоствердженню самовдосконаленню особистості.

постійно

педагогічний колектив

10

Забезпечення інформаційної підтримки закладу освіти щодо гендерного виховання.

постійно

Адміністрація закладу

11

Розміщення на веб -сайті закладу освіти інформації щодо реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.

2023 рік, постійно оновлювати

Діловод