Новини
28 черв. 2024
28 червня - День Конституції
Державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.
28 черв. 2024
«Timeline: Summer Game Fest»
спільний захід ЗДО №244, ЗДО № 331, ЗДО № 89
26 черв. 2024
Звіт керівника
Сьогодні, 26.06.2024 року, в ЗДО відбувся звіт керівника Людмили РЯБУХИ по результатам діяльності у 2023-2024 навчальному році перед учасниками освітнього процесу, батьками та громадськістю.
Всі новини

Ліцензування

Перелік документів, який подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти

47. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти згідно з додатком 21 подає:

1) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності;

2) концепцію освітньої діяльності, яка включає перелік освітніх програм із зазначенням освітніх компонентів для кожної освітньої програми відповідної спеціальності, спрямованих на досягнення передбачених такими освітніми програмами результатів навчання, із зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої діяльності (у разі ліцензування підвищення кваліфікації за спеціальністю);

3) концепцію освітньої діяльності, яка включає перелік програм із зазначенням освітніх та практичних компонентів для кожної програми відповідної спеціальності, із зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої діяльності (у разі ліцензування підготовки в інтернатурі за спеціальністю);

4) відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою (освітніми) програмою (програмами) підвищення кваліфікації із спеціальності або програмами підготовки в інтернатурі із спеціальності згідно з додатком 22;

5) відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти згідно додатком 23;

6) відомості про засоби провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти згідно з додатком 24;

7) письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання (крім закладів спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю) (у разі започаткування освітньої діяльності);

8) копію (копії) документа (документів), який (які) підтверджує (підтверджують) забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (крім підвищення кваліфікації осіб за місцем своєї роботи та закладів спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю) (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

9) інформацію про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законом України “Про освіту”, згідно з додатком 25;

10) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання);

11) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб;

12) опис документів, що подаються для отримання ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 26.