Новини
1 квіт. 2021
ДЕНЬ ГУМОРУ
Гумор – це веселий сміх, Радість, світло для усіх! Лише раз один на рік Свято це буває, Свято сміху – 1 квітня! Хто ж його не знає?
22 бер. 2021
ПАМ’ЯТКА з техніки безпеки для здобувачів освіти
З метою попередження нещасних випадків, підвищення рівня обізнаності щодо правил безпеки життєдіяльност
12 бер. 2021
Шевченківські дні
Спадщина великого Кобзаря
Всі новини

Доступ до публічної інформації

ЩО ТАКЕ ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

    Правове забезпечення права на доступ до публічноі інформаціі є однією з найважливіших гарантій становлення будь-якого демократичного суспільства. Ще з 1766 року Закон Швеціі про свободу преси визначив принцип, згідно з яким урядові документи мають бути відкритими для суспільства, а також надав громадянам право звертатися із запитом до урядових органів щодо надання документів. У цілому досвід інших країн, які прийняли закони про доступ до публічноі інформаціі, свідчить про позитивнии вплив таких законодавчих змін на реалізацію громадянами інших основоположних прав, підвищення ефективності діяльності органів влади, а також зменшення ризиків корупціі.

        Право на доступ до публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і гарантованим статтею 34 Конституціі України, яка, у свою чергу, ґрунтується на положеннях статті 10 Конвенціі про захист прав та основоположних свобод людини, статті 19 Загальноі деклараціі прав людини, статтях 18 та 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права тощо.Так, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в іншии спосіб – на свіи вибір. Здіиснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національноі безпеки, територіальноі цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутаціі або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформаціі, одержаноі конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
      Парламентська Асамблея Ради Європи закликала органи влади України покращити правове регулювання доступу до інформаціі, неухильно дотримуватися статті 34 Конституціі України стосовно свободи інформаціі під час засекречування документів, а також відкрити доступ до офіційних документів, які були закриті для загального доступу всупереч закону (підпункт 13.17 пункту 13 Резолюції Парламентськоі Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною» від 5 жовтня 2005 року No 1466).
     З метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень, створення механізмів реалізаціі права кожного на доступ до інформаціі, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічноі інформаціі, та інформаціі, що становить суспільнии інтерес, 13 січня 2011 року Верховною Радою Украіни приинято нову редакцію Закону Украіни «Про інформацію» та Закон Украіни «Про доступ до публічної інформації», які набрали чинності 9 травня 2011 року.

Закон України "Про доступ до публічної інформації" 
Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"